Ако желаете да направите дарение на църква „Кръстопът“ чрез банков превод, ето нужните данни:

Сметка в BGN
Bulgarian Crossroad Church
IBAN: BG70RZBB91551007995070
BIC: RZBBBGSF
Bank: Raiffeisen Bank

Ако дарението ви е с конкретна цел, моля да я посочите при нареждане на превода.