• Здраво духовно семейство

  • Църквата на Христос не може да бъде друго освен здраво семейство, основано на любов, откритост, близост и взаимна грижа

 • Живот подобен на Христос

  • Истинският смисъл на живота ни е да заприличаме на Исус Христос в своите убеждения, ценности, характер и начин на живот

 • Непретенциозно водачество

  • Водачите, подобни на Христос, са непретенциозни и смирени. Водят с личен пример и уважение Всички служим – Всеки вярващ има призив от Бога за значими дела. Но докато търсим призванието си, не стоим бездейни, а служим и помагаме според възможностите си.

 • Всеки е важен

  • Разликите в раса или пол, възраст или социално положение губят значение за нас, понеже осъзнаваме, че всички хора сме създадени от любящите ръце на Бога по Негов образ.