Домашни групи

Домашните групи на църква “Кръстопът” са организирани домашни събирания, които отговарят на една от главните ценности на църквата, а именно изграждането на здраво духовно семейство.

В “Кръстопът” има вече над 10 домашни групи, които се събират редовно, за да изучават заедно Божието Слово и да израстват в познанието си за своя Господ Исус Христос. Това е мястото, на което всички хора, избрали “Кръстопът” за своя църква, имат възможността да създават по-близки взаимоотношения и приятелства помежду си, да споделят своите въпроси и опит, и да получават подкрепа, молитва и насърчение от останалите членове на своята група.

Домашните групи са едно прекрасно място на грижа и любов, както за дългогодишни християни, така и за хора, които наскоро са тръгнали по пътя на вярата в Христос. Ако все още не сте се записали в група, можете да се свържете с нас.

Leave a Reply

Your email address will not be published.