Младежко

Младежко

От самото начало, църква “Кръстопът” е общност, която инвестира огромна част от своя капацитет в изграждането на потенциала на младите хора. Ето защо и младежкото служение само по себе си е огледалото, в което можем да съзрем някои от най-главните ценности на църква “Кръстопът”.

Със своя буен и непоклатим дух, младежите са едни уверени, вече изградени човешки същества, които обичат Бога с целите си сърца и с истинска страст изграждат стабилни взаимоотношения помежду си. Тяхната активност се отразява не само върху самите тях, но и допринася за трайния плод на цялата общност. Те вярват, че всеки един човек е важен и трябва да бъде внимателно обгрижен с много любов, за да се чувства като ключова част от групата. Стараят се да изграждат характера си, да показват пълно разбиране един към друг, да се изслушват, да се подкрепят и да се насърчават.

Тяхната главна цел се крие в дълбокото разбиране и изпълняване на Божието Слово, подкрепена от преживяването на Неговото присъствие и искрената загриженост към всяко едно човешко същество.

Leave a Reply

Your email address will not be published.