Молитвено служение

Молитвената група на църква “Кръстопът” се състои от човешки същества, осъзнаващи силата на искрената молитва и необходимостта от нея в живота на всеки християнин.

Основната цел на групата е създаването на приятелска среда, в която всеки се чувства свободен да изяви сърцето си в молитва. Хората в нея са твърдо убедени, че ежеседмичните събрания дават траен плод не само в техния собствен живот, но и влияят на цялостното духовно състояние на цялата църква. Молитвеното служение се фокусира както върху глобалните, така и върху индивидуалните, църковните и извън църковните нужди.

Главна визия на групата е създаването на множество молитвени служения към църква “Кръстопът’, а девизът им е “Които се молят заедно, остават заедно”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.