Хваление

Хваление

Хвалението на църква Кръстопът е семейство от талантливи музиканти и певци, които обичат Бога, обичат се един друг и обичат да творят заедно. Те вярват, че всички човешки същества са създадени с една основна цел – да имат близко, дълбоко, приятелско взаимоотношение със своя Създател и да Му се покланят с цялото си същество. Всички членове на хваление “Кръстопът” са уверени, че познаването на Бога и близостта с Него винаги прелива в нестихващо творчество. Затова и в екипа им вече има 9 автори на песни, които за последните 4 години са написали над 40 авторски песни.

Повечето хора, които ги видят за пръв път, казват, че на всяка сесия на хваление и поклонение изглеждат сякаш празнуват. И са напълно прави – Църква “Кръстопът” силно вярва, че хвалението е времето за празнуване на светлината и надеждата за нов живот, която ни носи любовта на нашия Господ Исус Христос.

Leave a Reply

Your email address will not be published.